sohumedya

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında Sohutek Bilişim Ticaret Ltd.Şti. unvanına sahip olan şirketimiz “Veri Sorumlusu” konumundadır.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında Sohutek Bilişim Ticaret Ltd.Şti. unvanına sahip olan şirketimiz “Veri Sorumlusu” konumundadır.

“Veri Sorumlusu” sıfatını haiz şirketlerimiz tarafından kişisel veri niteliğindeki kimlik bilgileriniz (adınız, soyadınız vb.), iletişim bilgileriniz (telefon numaranız, e-posta adresiniz vb.), işlem güvenliği bilgileriniz (IP/MAC adresiniz, internet sitemize giriş çıkış bilgileriniz vb.) tarafımıza ileteceğiniz diğer kişisel verileriniz,

Müşteri ilişkileri yönetim süreçlerini ve memnuniyet çalışmaları gerçekleştirmek, Müşteri’ye sunulabilecek pazarlama, tanıtım, çekiliş, kampanya, etkinlik, halkla ilişkiler, anket çalışmaları ve her türlü abonelik hizmetlerinde kullanmak,

Pazarlama faaliyetleri, kampanyalar, reklamlar, lansmanlar, anketler, çekilişler, indirimler, promosyonlar, özel fırsatlar, tanıtım açılış, davet, etkinlik ve iletişim çalışmaları kapsamında tarafınız ile iletişime geçmek, bilgilendirme yapmak,

Elektronik (internet / mobil vs.) veya kâğıt ortamında sağlanan hizmetlere dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,

Tarafınızca talep edilecek diğer hizmetleri sunabilmek,

Hizmet alan ile oluşan hukuki ilişkin gereğini yerine getirmek Tarafınızla sözleşme kurabilmek,

Tarafınızla gerçekleştirilecek olan iletişim faaliyetlerini yürütmek amaçları doğrultusunda vereceğiniz açık rıza kapsamında elektronik ve/veya kağıt ortamlarında kaydedilecek, saklanacak, yukarıda belirtilen amaca konu faaliyetleri yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız üçüncü kişilere, şirketlerimiz bünyesinde görev yapan personelimize açıklanabilecek, aktarılabilecektir.

Şirketlerimize başvurarak, kişisel verilerinizin;

İşlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse bilgi talep etme,

Amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

KVKK’nın 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,

Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz.

Saygılarımızla

Sohutek Bilişim Ticaret Limited Şirketi

error: Content is protected !!