sohumedya

Grafik Tasarım

Grafik tasarım, görsel iletişim yoluyla bilgi iletimini amaçlayan bir sanat ve meslek alanıdır.

Sohumedya

Grafik Tasarım

Grafik tasarım, metin, görsel öğeler, renkler, şekiller ve diğer grafik unsurları kullanarak estetik açıdan çekici ve etkili iletiler oluşturmayı hedefler. Bu iletiler genellikle bir mesajı iletmek, bir ürünü tanıtmak, bir markayı temsil etmek veya bir konsepti görselleştirmek gibi amaçlarla kullanılır.

Grafik tasarım, çeşitli medya ve platformlarda kullanılabilen tasarım öğelerini içerir. Bu öğeler arasında afişler, broşürler, logolar, web siteleri, reklamlar, kitap kapakları, ambalaj tasarımları, sosyal medya içerikleri ve daha birçok şey bulunabilir.

Grafik tasarımın temel amacı, hedef kitleye bilgi iletmek ve onlara belirli bir hissiyat uyandırmak veya belirli bir tepkiyi tetiklemektir. Bu nedenle, tasarım süreci genellikle görsel hiyerarşi, renk teorisi, tipografi, denge, oran ve diğer tasarım prensiplerini içerir.

Grafik tasarımcılar genellikle bilgisayar destekli tasarım (CAD) yazılımları ve diğer tasarım araçları kullanarak çalışırlar. Bu sayede, dijital medya üzerinde çalışmak, tasarımları düzenlemek ve çeşitli formatlarda çıktı almak daha kolay hale gelir.

Grafik Tasarım İlkeleri Nelerdir?

Dijital platformlarda yalnız değilsiniz.

Geleceğin teknolojini birlikte yakalayalım. Bizimle görüşmeden karar vermeyin, her konuda bizden destek alabilirsiniz. 

Grafik Tasarımcı Nedir?

Grafik tasarımcı ve grafiker meslekleri benzerlik gösterse de, bazı farklılıklar da bulunmaktadır. Grafik tasarımcısı, çeşitli görsel malzemeleri tasarlayarak müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak için çözümler üreten bir profesyoneldir. Bu malzemeler arasında logo, afiş, kitap, ilan, fotoğraf ve diğer materyaller bulunur. Grafik tasarımcısı, yaratıcılığını konuşturarak sanatsal ögeleri de tasarımlarında kullanabilir. Grafiker ise daha çok hazır olan tasarımları basılı veya dijital ortamlarda yayınlamakla ilgilenen bir meslek elemanıdır. Grafikerler, tasarımları baskıya hazır hale getirir ve son ürünün baskı kalitesini kontrol ederler. Bu nedenle grafikerler genellikle grafik tasarımcıların yaptığı tasarımların son aşamalarında görev alırlar. Her iki meslek de görsel malzemelerin bilgisayar ortamında tasarlanması işi ile ilgilenir, ancak grafik tasarımcısı daha çok yaratıcı sürecin bir parçasıdır ve tasarımın her aşamasında müşterileri ile birlikte çalışır. Grafikerler ise daha çok teknik ayrıntılarla ilgilenirler ve tasarımın son aşamasında görev alırlar.
sohumedya-grafik-tasarımı
sohumedya-grafik-tasarımı-2

Grafik tasarımcının bilmesi gereken programlar

- Adobe Photoshop
- Adobe Illustrator
- Canva
- Lightroom
- Corel Draw
- Adobe InDesign
- Adobe Dreamweawer
- Free Hand
- Adobe Flash
error: Content is protected !!