Skip links

GİZLİLİK POLİTİKASI

Yürürlük Tarihi: […./12/2023]

İşbu Gizlilik Politikası’nı, kanun ve yönetmeliklerdeki değişiklikleri, sektör uygulamalarındaki ve teknolojik gelişmelerdeki değişiklikleri yansıtmak gibi çeşitli nedenlerden ötürü zaman zaman değiştirebilir. Gizlilik Politikası’nın, web sitemiz ve online işlemleriniz ile birlikte bu Gizlilik Politikası’nın kapsamında olan markalarımız ile gerçekleştirdiğiniz işlemler için geçerli olduğunu lütfen unutmayın. Gizlilik Politikası, Hizmetlerimize erişmek için bilgisayar, cep telefonu, tablet, TV veya başka herhangi bir cihaz kullanmanızdan ve bizzat fiziken erişiminizden bağımsız olarak geçerlidir. Hizmetlerimizi her kullanışınızda Gizlilik Politikası’nda belirttiğimiz uygulamaları onayladığınız için, Gizlilik Politikası’nı dikkatle okumanız çok önemlidir. Hizmetlerimizi kullanmakla, Gizlilik Politikası’nda açıklanan uygulamaları onaylamış olursunuz.

Gizlilik Politikası’nın güncellenip güncellenmediğini sık sık kontrol etmeniz de çok önemlidir. Gizlilik Politikası’nı güncellediğimiz zaman, ilgili Hizmetler’e bir not ekleyerek önemli gördüğümüz değişiklikler hakkında sizi bilgilendiririz. Biz bu uyarıyı ekledikten sonra Hizmetlerimize erişerek veya onları kullanarak, güncellemede belirtilen yeni uygulamaları onaylamış olursunuz. Gizlilik Politikası’nın geçerli en yeni sürümü her zaman web sitemizde mevcut olacaktır. Gizlilik Politikası’nın en son ne zaman güncellendiğini görmek için en üstte bulunan “yürürlük tarihi”ni kontrol edebilirsiniz. 

Hakkınızda hangi bilgileri topluyoruz? 

Sizin doğrudan verdiğiniz bilgiler:
Bazı Hizmetler, bize doğrudan bilgi vermenize olanak tanır. Örneğin:
• Müşterilerimizin ad, soyad, telefon ve eposta bilgilerini bizlere iletmesini zorunlu kılmaktadır. 
• Web sitemizde yer alan kariyer formu, iletişim formlarını kullanabilmeniz için bu bilgiler isteyebiliriz.

Hizmetler’i kullanımınıza ilişkin bilgiler:
Kimlik bilgileri—Ad, soyad,
İletişim bilgileri—E-posta,Telefon numarası vb. sizinle iletişim kurmaya yardımcı bilgiler bize iletilebilir.

Bilgilerinizi Nasıl Topluyoruz ?
Web sitemiz, kariyer formu ve iletişim formları ile elektronik ortamda toplanabilir.

Bilgilerinizi nasıl kullanıyoruz?
Topladığımız bilgileri, aşağıdaki amaçlarla kullanabiliriz:
• Talep ettiğiniz bir Hizmet’i sağlamak için;
• Hizmetlerimizde geçmişteki etkinliklerinize dayanarak size kişiselleştirilmiş hizmetler sağlamak için;
• Promosyon içeren iletişimleri size göndermek gibi reklamcılık faaliyetleri için;
• Hizmetlerimizin nasıl kullanıldığını anlayarak Hizmetlerimizi iyileştirmek ve yeni ürünlerle hizmetler geliştirmek için;
Sizden topladığımız bilgileri birleştirerek, bu Gizlilik Politikası ile tutarlı amaçlar için kullanabiliriz.

Bilgilerinizi kimlere açıklıyoruz?
Bilgilerinizi, kendi bağımsız pazarlama veya iş amaçlarıyla kullanmaları için üçüncü taraflara onayınız olmadan açıklamayız. Ancak, aşağıdaki kuruluşlara bilgilerinizi açıklayabiliriz:

İştirakler. Gizlilik Politikası’nın amacı dahilinde, bilgileriniz sohumedya ve sohupazar iştirakleri ile paylaşılabilir.

Hizmet sağlayıcılar. Bilgilerinizi, faturalandırma işlemlerinde bize yardımcı olan ya da bizim adımıza e-posta gönderen şirketler gibi, bizim adımıza veya bizim için hizmet sağlayan şirketlere de açıklayabiliriz. Bu kuruluşlar, bilgilerinizi yalnızca bize hizmet sağlamak amacıyla kullanabilir.

Yasaların Gerektirdiği veya Hizmetlerimizi Korumamız Açısından Gerekli Durumlarda Diğer Taraflar. Aşağıdaki nedenlerden dolayı bilgilerinizi diğer taraflara açıkladığımız durumlar olabilir:
• Yasalara uymak veya zorunlu yasal tebligatlara yanıt vermek için (arama izni veya başka bir mahkeme emri gibi);
• Hizmetlerimizi düzenleyen politikaları doğrulamak veya uygulamak için ve Kurumsal İşlemlerle Bağlantılı Olarak Diğer Taraflar. Bir birleşme veya devir işleminin parçası olarak ya da iflas durumunda, bilgilerinizi üçüncü bir tarafa açıklayabiliriz.

Onayınızla veya Talebinizle Diğer Taraflar. Bu Gizlilik Politikası’nda belirtilen açıklamalara ek olarak, onayınız veya talebiniz doğrultusunda hakkınızdaki bilgileri üçüncü taraflarla paylaşabiliriz.

Bilgilerinizin Güvenliğini Nasıl Sağlıyoruz ?
Bilgilerinizin 3. Kişilerle paylaşılmasının önlenmesi için;
• Gerekli yazılım ve donanım belirlenmiştir,
• Gerekli yazılım ve donanımın kesintisiz olarak sağlanması için, gerekli kaynaklar ayrılmıştır,
• Bilgilerin korunması açısından yapılması gerekenler personelimize eğitimlerle aktarılmış, iş akitleriyle sorumlulukları yazılı hale getirilmiştir,
• Tüm verilerin yedeklenmesi amacıyla gerekli alt yapı belirlenip, sorumlular tanımlanmıştır,

Sohutek Bilişim Ticaret LTd.Şti.nin bilgi güvenliği konusundaki 3 temel prensibi gizlilik, bütünlük ve yetkililerce erişilebilirliktir.

Verilerinizi Kim Kontrol Ediyor?
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Sohutek bünyesindeki her bir şirket için “Veri Sorumlusu” tarafımızca aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. 1- Sohutek Bilişim Ticaret Ltd.Şti.
2- Sohumedya (Sohutek Bilişim Ticaret Ltd.Şti. markasıdır.)
3- Sohupazar (Sohutek Bilişim Ticaret Ltd.Şti. markasıdır.)
Yukarıda belirtilen “Veri Sorumlusu” sıfatına sahip kişilerce bilgilerinizin işbu Gizlilik Politikası kapsamında toplandığını ve bu kişilerin “Veri Sorumlusu” sıfatıyla 6698 sayılı Kanunda öngörülen hak ve yükümlülüklere haiz olduklarını belirtiriz.

Veri Saklama
Sizinle ilgili bilgilerin yalnızca toplanma amacının ya da geçerli yasalar veya sözleşmelerin gerektirdiği sürece saklanmasını sağlamak için makul önlemler alırız.

Verilerinizle İlgili Haklarınız Nelerdir
Sohutek Bilişim Ticaret Ltd.Şti bünyesinde işlemekte olan verilerinize ilişkin olarak;
• Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmeye,
• Verileriniz işleniyorsa bunlara ilişkin bilgi edinmeye,
• Verilerinizin işlenme amacının ne olduğu ve kişisel verilerinizin amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeye,
• Varsa yurtiçinde veya yurtdışında verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin kimler olduğunu ve hangi verilerin aktarıldığını öğrenmeye,
• Verilerin eksik veya yanlış olmalı halinde bunların düzeltilmesini istemeye,
• Verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde veya verilerin güncelliğini kaybetmesi halinde, işlenmiş olunan verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini istemeye,
• Verilerinizin düzeltilmesi ya da silinmesine ilişkin taleplerinizin varsa verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemeye, yönelik taleplerinizi, her zaman bize iletebilirsiniz.

Kişisel Verilerinizi İşlerken Hangi İlkeleri Gözetmekteyiz?
Sohutek Bilişim Ticaret Ltd.Şti. sizlere ait kişisel verileri işlerken şu ilkeleri gözetmektedir:
• Hukuka ve dürüstlük kuralına uygun bir biçimde işleme;
• Veri işlemenin doğru olması,
• İşlemenin kapsamının belirli olması,
• İşlemenin meşru amaçlar için gerçekleştirilmesi,
• İşlemenin verilerin toplandığı veya yeniden işlendiği amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması,
• Verilerin güncel olması,
• Verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi

Hizmetlerimizdeki Üçüncü Taraf Bağlantıları ve Ürünleri Hizmetlerimiz, kontrolümüz dışındaki üçüncü taraf web siteleri ve hizmetlerine bağlantılar içerebilir. Web siteleri veya diğer hizmetler tarafından toplanan bilgilerin güvenliği veya gizliliği bizim sorumluluğumuzda değildir. Dikkatli olmanız ve kullandığınız üçüncü taraf web siteleri ve hizmetleriyle ilgili geçerli gizlilik bildirimlerini incelemeyi unutmayınız.