Skip links
sohumedya-funnel

Funnel nedir?

“Funnel” İngilizce’de “huni” anlamına gelir. Pazarlama ve satış dünyasında “funnel” terimi genellikle “satış hunisi” anlamında kullanılır. Satış hunisi, potansiyel müşterilerin bir ürün veya hizmeti satın alma sürecinde geçtikleri adımların bir temsili olarak düşünülür.

Bir satış hunisinin aşamaları:

  1. Farkındalık: Müşterilerin markayı, ürünü veya hizmeti keşfettiği aşama.
  2. İlgi: Müşterilerin ürün veya hizmete ilgi duyduğu aşama.
  3. Değerlendirme: Müşterilerin ürün veya hizmet hakkında bilgi topladığı ve karşılaştırdığı aşama.
  4. Satın Alma: Müşterilerin ürün veya hizmeti satın aldığı aşama.
  5. Bağlılık: Müşterilerin tekrar satın alma veya marka ile etkileşimde bulunma eğilimi gösterdiği aşama.

Bu süreçte, potansiyel müşterilerin bir kısmı çeşitli aşamalarda huniden çıkabilir, ancak bir kısmı da son aşamaya ulaşarak ürün veya hizmeti satın alabilir. Pazarlamacılar genellikle her aşamada müşterilere uygun içerik veya teklifler sunarak huniye dahil olan müşterilerin sayısını artırmayı hedefler. Bu sayede potansiyel müşterilerin satın alma sürecini yönlendirerek daha fazla satış yapmayı amaçlarlar.